Genmjr. Ing. Karel Mrázek (životopis)

10.05.2010 19:06

Genmjr. Ing. Karel Mrázek

 

 

Karel Mrázek se narodil v roce 1910 v Náchodě jako předposlední syn ze sedmi dětí. Jeho otec pracoval jako přednosta stanice v Náměští nad Oslavou, matka byla v domácnosti. V tomto městě absolvoval obecnou školu, v Brně pak 4 roky měšťanku. V roce 1925 nastoupil jako učeň do MEZ V Brně a po absolvování Vyšší průmyslové školy elektrotechnické v Brně vstoupil 1. září 1932 do LVÚ (letecký vojenskou útvar), což byla toho času škola pro důstojníky v záloze. Poté sloužil u leteckého pluku v Nitře jako četař aspirant a v letech 1933-34 jako podporučík letectva. Po mnichovském diktátu a následném obsazení našeho území vojsky hitlerovského Německa odchází do Krakova, kde s ostatními emigranty z řad příslušníků čs. armády odjíždí lodí do přístavu Boulogne ve Francii. V září roku 1939 pak pokračuje do Afriky, kde v Sidi Bel Abes téhož měsíce vstupuje do cizinecké legie.

Po pádu Francie je propuštěn z francouzského letectva a v červenci 1940 připlouvá do Liverpoolu. Je umístěn na leteckou bázi RAF (Royal Air Force) v Cosfordu, téhož měsíce přísahá věrnost králi Jiřímu VI. a nastupuje na letiště v Duxfordu k 310. čs. stíhací peruti, kde začíná jeho válečná činnost. Ta je velmi poutavě shrnuta do knihy Velel jsem stíhačům, kterou napsal podle pamětí generála Mrázka František Fajtl. Zde se čtenář dozví mnoho z osudů pilotů, kteří bojovali na západní frontě. Tam bojoval i jeho bratr Emil Mrázek, seržant 311. bombardovací perutě, který však v jednom z leteckých soubojů nad Biskajským zálivem v srpnu1943 padl.

Po skončení se Karel Mrázek navrátil do vlasti. Po počáteční euforii z vítězství však přišel rok 1948 a po něm perzekuce a pronásledování, zproštění vojenské činné služby. Na tento okamžik vzpomíná generál Mrázek zvlášť trpce, protože dekret ministerstva obrany, který jej postavil mimo službu, podepsal tehdejší ministr obrany a Mrázkův oblíbený učitel, generál Svoboda. Na radu lékaře pak opouští nezdravé brněnské ovzduší a stěhuje se do Jablonce nad Nisou, kde však nenalézá klid, protože byl v neustálé péči Státní bezpečnosti jako politický nespolehlivec a nepřítel lidu. To bylo ocenění za jeho každodenní nasazování života v boji za svobodu. Opovržení, prázdnota, beznaděj. Tak se zachovala jeho vlast k němu i k mnohým jeho spolubojovníkům. Zapomněla na ně. Až teprve prezident Havel mohl říci na hřbitově Royal Air Force v Broowoodu v Anglii u příležitosti pietního aktu, že: Země, která zapomněla na své hrdiny, se na ně rozpomíná. Chce se říci pozdě, ale přece.

Za svoji odbojovou činnost obdržel celou řadu válečných vyznamenání a pamětních medailí. V roce 1989 se dočkal také vyznamenání ve své vlasti, kdy mu byl udělen Řád generála M.R.Štefánika. V roce 1992 mu byl udělen starostou města titul Čestný občan Města Jablonce nad Nisou. Generálmajor ing. Karel Mrázek zemřel v Jablonci nad Nisou 5.12.1998 ve věku 88 let.

 

 

Osobní údaje:

Jméno a příjmení:

Karel Mrázek

Datum narození:

29. listopad 1910

Místo narození:

Náchod

Datum úmrtí:

5. prosinec 1998

Místo úmrtí:

Jablonec nad Nisou

 

 

 

Působil v jednotkách:

 

Armée De l'Air:
9. escadrille 3./204 Groupe de Chasse (6.9.39 - 9.39 )
Batalion de l'air 201 Blida ( 9.39 - 15.1.39 )
CIC No. 1 Oran-la-Senia ( 15.9.39 - 13.6.40 )
Groupe de Reconnaisance 4./108 ( 13.6.40 - 23.6.40 )
Royal Air Force:
Československé depo ( - 6.8.40 )
310. československá stíhací peruť ( 6.8.40 - 17.8.40 )
No. 6 O.T.U. ( 17.8.40 - 10.9.40 )
43. stíhací peruť "China-British" ( 10.9.40 - 17.9.40 )
46. stíhací peruť "Uganda" ( 17.9.40 - 2.5.41 )
257. stíhací peruť "Burma" ( 2.5.41 - 17.5.41 )
313. československá stíhací peruť ( 17.5.41 - 26 .6.42 )
--- ( velitel A letky: 17.5.41 - 15.12.41 )
--- ( velitel perutě: 15.12.41 - 26.6.42 )
Exeterský (československý) stíhací wing ( 26.6.42 - 31.3.43 )
velitel základny v Church Stanton ( 1.4.43 - 24.5.43 )
RAF Staff College ( 24.5.43 - 8.43 )
Čs. štábní důstojník u Velitelství stíhacího letectva ( 8.43 - 7.3.45 )
Čs. styčný důstojník u Velitelství stíhacího letectva ( 7.3.45 - 1945 ) *)

 

 

 

 

Jeho letadla za války:

 

Morane Saulnier M.S.406C.1,
Lioré et Olivier LeO.451,
Hawker Hurricane Mk.I (N2480; V7438; V3429; V7610),
Hawker Hurricane Mk.IIA,
Supermarine Spitfire Mk.I (X4031, RY-H),
Supermarine Spitfire Mk.IIA (P8698, RY-A),
Supermarine Spitfire Mk.VB (AA869; P8531, RY-R; BM203; BM242; BM419, RY-A; BM117, RY-A; BM117, RY-F; EN 765, KM),
Supermarine Spitfire Mk.VC (AR502, KM),

 

 

Celkový počet vítězství:

3+1 jistě
1 pravděpodobně
3 poškodil

Vyznamenání:

 

československé:

4x Čs. válečný kříž 1939 (6.3.41,27.5.42,5.5.43,23.9.46),
3x Čs. medaile Za chrabrost (1.9.41,26.10.42,1943),
Čs. medaile Za zásluhy 1.st.,
Pamětní medaile čs. zahraniční armády se štítkem F a VB,
Řád MRŠ III.třídy (1992),

francouzské:

Croix de Guerre s palmou (1984),
Pamětní medaile účastníka války 1939-1945 (1993),
Důstojník franc. řádu za zásluhy (1994),

britské:

D.S.O.,
D.F.C. (1.7.42),
The 1939-1945 Star (with Battle of Britain Claps),
Air Crew Europe Star,
Defence Medal,
War Medal.

 

Zpracováno s využitím internetu.

 


www.modelklubkrenovice.webnode.cz