Modeláři vystavovali

29.10.2010 09:56

 

Tak jako již tradičně se uskutečnila ve dnech 31.10.-1.11.2009 výstava modelů se soutěží. Tento 2.ročník byl věnován památce veliteli čs. letců v Anglii, rodáku z Křenovic, Genmjr. Ing. Karlu Mrázkovi.

Instalovaná výstavka seznámila návštěvníky s jeho válečným životopisem a úspěchy. Současně byla vystavena nádherná maketa letounu "Spitfire" na kterém Karel Mrázek létal v době kdy velel čs. wingu ve 2.světové válce u RAF. Maketu zhotovil Petr Sklenář a Robert Kučera.

Na výstavě bylo k zhlédnutí přes 600 modelů v 9.kategoriích. Zúčastnilo se celkem 47 vystavovatelů z Brna, Prostějova, Slavkova, Vyškova, Křenovic a širokého okolí. Přijeli také modeláři ze Skalice (Slovenko). Rozhodčím byly představeny modely letadel, lodí, aut, bojové techniky, staveb, figurální tvorba a funkční rádiem řízené modely. Většina modelů byla zhotovena z plastu nebo z papíru. Mnoho návštěvníků nechtělo věřit,že některé modely jsou pouze z papíru.

V letošním roce jsme pojmenovali soutěž o "Zlatý křen". Soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech obdrželi figurku "Křenu",kterou navrhl Radko Bohdálek. Děkujeme sponzoru výstavy firmě HM model Křenovice za kvalitní zhotovení cen. Soutěžící, kteří se umístili na čtvrtém místě, obdrželi cenu útěchy, na vkusně zabaleném tácku klobásu s chlebem a "obligátním křenem". V sobotu odpoledne byla uspořádána přednáška spojená s promítáním diapozitivů z období 2.světové války, z osvobozováním města Brna, která se setkala s velkým zájmem. Na slavnostním vyhlášení výsledků byly soutěžícím předány ceny- figurky křenu, diplomy a pamětní listy za účast v soutěži. Dětským vítězům byla přidána i malá sladkost.

Touto cestou bychom rádi poděkovali ředitelce ZŠ za zapůjčení diaprojektoru, Obecnímu úřadu, že nám umožňuje pořádat tyto výstavy, sponzorovi výstavy HM model Křenovice a všem členům klubu, kteří se podíleli na průběhu výstavy. Nutno ještě dodat, že 6.11. byla ve Vyškovských novinách zveřejněna obsáhlá reportáž z této výstavy. Rozhodně nás těší velký zájem o výstavu z řad místních občanů a široké veřejnosti. Rádi přivítáme do svých řad další zájemce, kteří jsou "postiženi" modelařinou.

Příští ročník bychom rádi věnovali památce místnímu rodáku, válečnému letci Otakaru Černému, který byl letos 28.10. vyznamenám In memoriam Řádem bílého lva vojenské skupiny.

 

Modeláři

 


www.modelklubkrenovice.webnode.cz